Välkommen

Här hittar du information om vår verksamhet i länet och det politiska arbetet inom regionen (tidigare landstinget).
För kontakt med lokalavdelningar och information om lokala aktiviteter hänvisas i första hand till lokalavdelningarnas egna sidor.

Aktuellt
                    Halvtidsanalys

Efter valet 2014 gjorde majoriteten i Region Västmanland (S, V och MP) en överenskommelse om vad vi vill genomföra under mandatperioden. Det finns en del kvar att göra, men vi har åstadkommit mycket.

Genom en god och ansvarsfull ekonomi har vi kunnat ge mera pengar till sjukhusen, mera pengar till vårdcentraler, mer pengar till psykiatrin och mera pengar till personalen. När vi nu summerar de drygt två första åren utifrån vår överenskommelse kan vi konstatera att vi bland annat har:

• Infört rätten till heltid

• Byggt ut kollektivtrafiken med ökade turer på till exempel kvällar och helger, samt ökat resenärernas nöjdhet

• Drivit igenom frågan att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret och därmed bildar Region Västmanland från den 1 januari 2017

• Infört tjänster i vårdnära service för att minska den administrativa bördan och frigöra tid för exempelvis sjuksköterskor

• Fair-trade diplomerat regionen

• Engagerat ungdomar i länsidrotten, bland annat genom flerårig överenskommelse med Västmanlands idrottsförbund och vi utbildar ungdomscoacher tillsammans med SISU

Det här är ett axplock av punkter från överenskommelsen vi infört för att förbättra vård, kollektivtrafik och regional utveckling i Västmanland. Men vi är inte färdiga. Fram tills valet 2018 kommer vi fortsätta uppfylla målen i överenskommelsen. Vi kommer exempelvis:

• Fortsätta motverka omotiverade skillnader och orättvisor mellan män och kvinnor i vården

• Utreda beroendevården för unga under 18 år

• Skapa en tillnyktringsenhet

• Använda mer förnybar energi genom utbyggnad av solpaneler, och skynda på omställningen till användandet av förnybara bränslen i regionens bussar och egna bilar.

• Fortsätta utveckla tillgängligheten, både fysiskt och digitalt

Sen halvtidsanalysen och ett år kvar till valet 2018 så har vi fortsatt genomföra positiva förändringar för människan, samhället och klimatet. Vi har t.ex.:

 • ökat antalet solceller och laddstolpar vid Västmanlands sjukhus Västerås

   vidareutvecklat tillgängligheten till förebyggande och individanpassad vård genom Hälsocenter,

   ökat andelen ekologiska livsmedel och klimatsmart mat,

• infört begreppet cirkulära materialflöden i Regionplanen för kommande period.Den rödgröna överenskommelsen har skapat bättre vård och kollektivtrafik, och en stark regional utveckling. Det kommer den fortsatt att göra.


Riksdagsbeslut: Västmanland får bli region

Nu är det formellt klart – Landstinget Västmanland får bilda region den 1 januari 2017 och tar då över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

På onsdagen beslutade riksdagen att Västmanland, tillsammans med Uppsala, Västernorrlands och Norrbottens län, skrivs in i lagen om Regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

- För oss i Miljöpartiet är det viktigt att få utveckla infrastruktur och kollektivtrafik för att möta klimatutmaningarna, säger Andreas Porswald.

Riksdagsbeslutet innebär att den nya regionen – förutom nuvarande ansvarsområden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur – får ansvar för arbetet med regionens tillväxt samt planer för länets infrastruktur.

Läs gärna vårt senaste nummer av Maskrosbladet!
 där du hittar senaste informationsbladet "På gång i regionen"